ІННОВАЦІЙНА ТЕРАПІЯ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ НА ЕТАПІ АБСТИНЕНТНИХ РОЗЛАДІВ: ПАТЕНТНИЙ ПРІОРИТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ НАРКОЛОГІЇ

  • I. K. Сосін
  • О. Ю. Гончарова
  • О. І. Сергієнко
  • О. О. Страшок
  • Н. П. Бурмака
  • Ю. Ф. Чуєв
  • І. М. Сквира
Keywords: alcohol dependence, withdrawal syndrome, integrated relief, conventional pharmacotherapy, membrane electrophoresis, ozone therapy, innovation, patent.

Abstract

Method for treating alcohol addiction at the stage of withdrawal disorders using complex pharmacotherapy, plasmophoresis and ozone detoxification therapy, that is distinct in the combined detoxification therapy carried out with pharmacotherapeutic agents taken together with oral ozonized vegetable olive oil for internal use, initial bubbling ozone concentration of 4000-5000 µg/L in ozone-oxygen mixture, one teaspoon 3-4 times a day, 30 minutes before meals for 7-10 days, along with the course of membrane plasmapheresis (2-3 procedures with 3-day interval, the exfused plasma volume of 600-1000 mL).

References

1. Сосин И. К., Чуев Ю. Ф. Наркология : Монография. Харьков: Коллегиум, 2005. 800 с.
2. Наркологія : Національний підручник (за ред. проф. І. К. Сосіна, доц. Ю. Ф. Чуєва). Харків: Колегіум, 2014. 1500 с.
3. Метелкин Б. В., Метелкин Д. Б. Применение озонотерапии в комлексном лечении алкогольных полинейропатий // Материалы V украинско-русской научно-практической конференции и V азиатско- европейской научно-практической конференции «Озон в биологии и медицине», 6-8 мая 2010 г. Одесса, 2010. С. 125-130.
4. Патент 2327474 РФ, МПК А61 К35/02, А61 К33/00, А61 К31/194, А61 Р39/06, А61 Р25/32. Способ купирования алкогольного абстинентного синдрома / Читалов В. Г., Жукова Н. Э., заявитель ООО «Клиника «Госпитальер»; заявл. 08.12.2006; опубл. 27.06.2008.
5. Жукова Н. Э., Перетягин С. П., Мартусевич А. К., Квицинская Н. А. Опыт применения различных методов озонотерапии при лечении синдрома алкогольной зависимости // Материалы V украинско-русской научно-практической конференции и V азиатско-европейской научно-практической конференции «Озон в биологии и медицине», 6-8 мая 2010 года. Одесса, 2010. С. 130-132
6. Патент 80155 UA, МПК (2013.01) A61K 31/00 A61K 35/00 A61P 25/32 (2006.01). Спосіб лікування алкогольної залежності на етапі абстинентних розладів / Сосін І. К., Гончарова О. Ю., Сергієнко О. І., Страшок О. О., Правдін В. В., Чуєв Ю. Ф., Сквира І. М., заявник Харківська медична академія післядипломної освіти – u 2012 14634; заявл. 20.12.2012; опубл. 13.05.2013, бюл. № 9/2013.
7. Сосин И. К., Страшок О. А. Оптимизация вариабельности сердечного ритма при применении озонотерапии у больных с алкогольным абстинентным синдромом // Матеріали XVI Української науково- практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Редукція вживання алкоголю – нова наркологічна парадигма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України О. Р. Довженка / Харків: «Плеяда», 2015. С. 184-187.
8. Озонотерапія в комплексній купіруючій терапії алкогольного абстинентного синдрому. Методичні рекомендації. Укладачі: Сосін І. К., Страшок О. О., Гончарова О. Ю., Чуєв Ю. Ф. Київ, 2016. 23 с.
9. Страшок О. О., Сосін І. К., Гончарова О. Ю. Синдром відміни алкоголю: Інтегровані підходи до купіруючої терапії : Монографія. Харків: Колегіум, 2017. 212 с.
10. Сосін І. К., Страшок О. О. Озонотерапія в комплексній купіруючій терапії алкогольного абстинентного синдрому. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи слухачів. Харків: ХМАПО, 2018.
11. Винахідники України – еліта держави. Винаходи та інновації. К.: Видавничий центр «Логос Україна», 2018. 156 с.
Published
2019-11-25
How to Cite
СосінI. K., Гончарова, О. Ю., Сергієнко, О. І., Страшок, О. О., Бурмака, Н. П., Чуєв, Ю. Ф., & Сквира, І. М. (2019). ІННОВАЦІЙНА ТЕРАПІЯ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ НА ЕТАПІ АБСТИНЕНТНИХ РОЗЛАДІВ: ПАТЕНТНИЙ ПРІОРИТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ НАРКОЛОГІЇ. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, 13(2), 40-47. Retrieved from http://ajfaer.org/index.php/ajfaer/article/view/32